„Tři doby břehů Lužnice“

Ostatní

CALENDAR_BUTTON_RESERVATION

„Tři doby břehů Lužnice“

Termín konání

15. 5., 1800

Pořadatel

Městské centrum kultury a vzdělávání
Tyršova 424, Týn nad Vltavou

„Tři doby břehů Lužnice“ aneb počátky archeologického výzkumu na Vltavotýnsku. Přednáška doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. z Archeologického ústavu FF JČU. Širší oblast kolem soutoku Vltavy a Lužnice na Vltavotýnsku tvořila stěžejní místo celého jihočeského regionu, kde se od nejstaršího pravěku potkávali lidé z celé střední Evropy. Zároveň byla tato oblast nejpozději od počátku doby bronzové intenzivně osídlena, jak nám dokládají početné archeologické nálezy sídlišť, pohřebišť i depotů. Archeologický výzkum Vltavotýnska má přitom dlouhou tradici, sahající již do druhé poloviny 19. století. Působily zde zakladatelské osobnosti oboru (např. J. K. Hraše, J. N. Woldřich, J. L. Píč, J. Richlý) a po nich, ve 20. letech 20. století, zajímavá osobnost strážmistra Josefa Buriana, autora knihy Tři doby břehů Lužnice. V přednášce budou uvedeny také některé novější výzkumy vedené profesionálními archeology od 60. let 20. století (např. neolitické sídliště v Žimuticích, sídliště ze starší doby bronzové v Hostech, mohyly ze střední doby bronzové a halštatské v Týně nad Vltavou, sídliště z mladší doby bronzové v Březnici aj.).
Adresa místa konání
Městské centrum kultury a vzdělávání
MDK Sokolovna, Tyršova 424
Týn nad Vltavou 37501

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek