Naučná stezka Velký Depot

Vítáme vás na naučné stezce Velký Depot, která je vybudována z prostředků města Týn nad Vltavou k poučení veřejnosti o tomto v historii našeho města významném prostoru. Stezka je vytvořena na základě historických dokladů při příležitosti výročí Josefa Václava Karla knížete Liechtensteina, který stál u vzniku výcvikového tábora dělostřelců.

O něm, jakož i celé koncepci cvičiště a jeho jednotlivých objektech se dočtete na 10 informačních tabulích na trase, která vede z tohoto místa u hlineckého sídliště, po žluté turistické trase až k sousoší Kalvárie, odtud dále po neznačené polní cestě přes táborskou silnici č. 159 k objektu Epolement. Délka trasy činí 4 km, počítat musíte ale s dvojnásobnou vzdáleností pro návrat, neboť trasa netvoří okruh.

Stezkou nás budou provázet fotografie ze sbírek Městského muzea v Týně nad Vltavou, obrazové tabule z díla o dělostřeleckých experimentech a cvičeních: Franz von Rubli, ARTILLERIA EXERCITIA UND EXPERIMENTEN, Moldauthein, 1749, I. -III. svazek (publikováno se souhlasem Österreichisches Staatsarchiv), obrázky z wikipedie a jiných uvedených zdrojů.

1_04      Vyobrazení oblasti Velkého Depotu na Indikační skice stabilního katastru z roku 1828, Národní archiv Praha

Za historií dělostřelců

Za historií dělostřelců Velký Depot je název někdejšího stálého výcvikového tábora rakouské artilerie, jeho zvláštní pojmenování odkazuje na pozdější využití ke skladovacím účelům. Rozlehlé, téměř čtyřicetihektarové cvičiště, bylo založeno v rámci reorganizace rakouského dělostřelectva v roce 1709 a fungovalo až do roku 1778. Následně byla jeho část až do roku 1866 využívána jako vozatajské skladiště. Roku 1866 zakoupilo pozemky město Týn nad Vltavou. Původní terénní úpravy – ravelíny, paralely, bašty i desítky provizorních budov, jako byly např. laboratoře, dílny, stáje, kovárny, pekárny a hospody, byly demolovány. Dochovány zůstaly vzácné relikty cvičné pevnosti (valy a příkopy) v lesíku, který podle nich dodnes nese jméno Šance; u samoty Širočiny pak torzo tzv. epolementu, čili lapače kulí, a  ve zděné konstrukci dva objekty vpravo u silnice z Týna nad Vltavou do Tábora: bývalá hospoda Na Bídě a v jejím sousedství již zdevastovaný statek „dům komandantův“ s hospodářskými budovami, původně honosná rezidence vysoce postavených vojenských důstojníků, která připomínala šlechtické sídlo.

Kam dál za poznáním historie Vltavotýnska?

Za historickými artefakty a nálezy z oblasti Velkého Depotu se můžete vypravit do vltavotýnského městského muzea. Kromě interaktivní expozice s vizualizací výcvikového tábora můžete shlédnout expozice loutek, vltavínů nebo krátkodobé výstavy. Rovněž můžete navštívit infocentrum a městské podzemní chodby.

Naučná stezka Velký Depot.

Realizována 2022.

Autoři textů: Martina Sudová, Jiří Hladeček.

Fotografie ze sbírek Městského muzea Týn nad Vltavou a dalších uvedených zdrojů.

Grafické zpracování: Pavel Jaloševský, Barbora Šímová, realizace: Semenec, o.p.s.

Adresa
Naučná stezka Velký Depot
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou 375 01
+420385772301

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek