Vodní dílo Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice se nachází 5 km jižně od Týna nad Vltavou a 29 km severně od Českých Budějovic a spolu s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády vybudovanými v letech 1986 – 1991. O stupni Hněvkovice se uvažovalo už bezprostředně po 1. světové válce. Ale až po rozhodnutí vybudovat jadernou elektrárnu u Temelína bylo nutné zabezpečit technologickou vodu výstavbou nádrže na Vltavě.

Byla přijata koncepce výstavby vodních děl Hněvkovice a Kořensko, které v intervenční spolupráci s vodním dílem Lipno v suchých letech zabezpečují požadované odběry pro jadernou elektrárnu a zároveň zajistí využití hydroenergetického potenciálu řeky v obou dílech pro výrobu el. enegie.Vodní dílo tvoří betonová tížná hráz se třemi korunovými hrazenými přelivy. Celková délka koruny hráze je 191 m, výška nade dnem 23,5 m. Přes korunu hráze vede veřejná komunikace.U pravého břehu je umístěna plavební komora pro lodě do nosnosti 300 t.

U levého břehu je vodní elektrárna s dvěma Kaplanovými turbinami. Současně s výstavbou VD Hněvkovice se budovala čerpací stanice na levém břehu Vltavy v těsném sousedství hráze, včetně přívodního potrubí technologické vody do areálu JE Temelín, což je prioritní účel nádrže. Nádrž délky 18,65 kilometru sahá svým vzdutím po jez v Hluboké nad Vltavou a zaujímá plochu 276,67 hektaru.

Adresa
Vodní nádrž Hněvkovice
Hněvkovice
Týn nad Vltavou 375 01
+420 385 721 812
www.pvl.cz

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek