Měšťanský dům

Cenný interiér domu s klenbami renesančního původu, dochovaly se klasicistní dveře a kování, dvorní fasáda s pavlačí. Pod domem dvoupatrové klenuté sklepy.

Soused Slavík byl roku 1600 mezi předními poplatníky města. Dům náležel roku 1654 pekařce Dorotě Slavíkové (Slovákové), od roku 1694 Janu Havlíčkovi (?), v letech 1697 – 1714 „paní vdově Čepičkové“. Jejím nástupcem v letech 1714 – 1721 byl řezník a obchodník s dřívím Jiří Kuna, který tu bydlel „v pěkně položeném domě na náměstí, ale na spadnutí“. Kuna zemřel roku 1736 jako šedesátiletý a jeho nástupcem na domě se stal roku 1757 Martin Stach, v letech 1759 – 1784 Jakub Jenne, roku 1785 dědici Jenneovi a po nich roku 1808 Matěj Kruber. Rod Procházků uvedl roku 1808 do tohoto domu pekař František Procházka, který jej získal za 4.900 zlatých. Zemřel roku 1813 a jeho nástupci byli vdova Barbora Procházková s Václavem Hartem, zemřelým roku 1826. Společně tu hospodařili v letech 1839 – 1846. Františkův syn František Procházka zde žil v letech 1846 – 1897 s manželkou Eleonorou Preisovou z Hluboké nad Vltavou. V letech 1897 – 1898 tu nalézáme Františkova syna Eduarda Procházku se svou sestrou Eleonorou. V letech 1898 – 1926 vlastnil dům Eduard Procházka, roku 1926 Emanuel Plaňaský. Klenba nad schodištěm patrně až z doby po požáru roku 1796. Levý hloubkový trakt plochostropý, vpravo vpředu se zachoval prostor se štukovým, zřejmě dodatečným podhledem, se středním příčným průvlakem. Sklepy na levé straně o třech příčných traktech se sklepem zasahujícím pod náměstí, další prostor pod středním traktem vpředu. Zadní trakt na levé straně má klenbu s interiéorovou omítkou, výraznými hřebínky, prozrazujícími renesanční původ. Základní konstrukce hlavní budovy bezpochyby ze 16. století, patrně renesančního původu sklep a část kleneb přízemí, z nichž zadní část bývalého průjezdu patrně zaklenuta po požáru roku 1796. V roce 1828 měl dům již dnešní rozsah zastavění.

Řadový trojtraktový městský dům stojí v centu města na námětí v jižní části východní fronty domů. Na východní straně dvůr uzavřený stodolou.

Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Tato stavba tak plně odpovídá pojetí kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. § 2, o státní památkové péči.

I v tomto domě se nalézají dvoupodlažní klenuté sklepy. V přízemí nacházíme řadu hodnotných klenebních konstrukcí zejména valenou klenbu s pětibokými výsečemi ve východní části chodby. V objektu se dochovala řada původních prvků jako např. vestavěné klasicistní skříně s původními dveřmi a kováním a původní vstupní dveře do sklepa. V domě nalézáme na nádvorní straně původní dřevěnou pavlač, která se nalézá také u několika domů ve východní frontě náměstí.

Adresa
Měšťanský dům
nám. Míru 88
Týn nad Vltavou 375 01

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek