Soubor podzemních staveb

Podzemí je dlouhé přibližně 160 m. Součástí technické památky - podzemních chodeb - jsou i dvě studny.

Pozdní středověk až raný novověk (15. -16. století)

Přístupná část vltavotýnského podzemní leží v historickém centru města pod bývalým arcibiskupským zámkem a náměstím. Je tvořena systémem zděných sklepů a tesaných chodeb ručně ražených v geologickém podloží, které zde tvoří biotitické pararuly. Chodby lichoběžníkovitého až nepravidelně obdélného průřezu (průměrná výška cca 130 cm, šířka 60 cm) se nacházejí v hloubce 6 m pod současným povrchem náměstí a celková délka zpřístupněné části činí asi 160 m. Součástí systému jsou dvě studny, z nichž první situovaná před budovou muzea je v hloubce 1,5 m zastropena, druhá v severozápadní části náměstí je kryta litinovým poklopem. V současnosti jediný známý vstup do podzemí je ze sklepních prostor Městského muzea. Čtyři sklepní místnosti zaklenuté valenou cihlovou klenbou jsou přístupné po kamenném schodišti vedoucím ze dvora. Vstup do podzemní chodby se nachází v jižní místnosti, která je již částečně vytesána v rostlé skále.

Soubor chodeb a podzemních prostor je součástí komplexu vltavotýnského podzemí, které je cennou historickou a technickou památkou dochovanou ve vzácně autentickém stavu. K výrazným památkovým hodnotám zpřístupněných úseků patří řada hodnotných technických prvků a detailů z doby vzniku a provozu podzemního systému, k nimž patří zejména stopy ručního ražení hornickým želízkem, tesaný kanálek pro odvod vody, výklenky pro hornické kahany apod. Na území Jihočeského kraje se podobný podzemní systém nachází pod historickými jádry Tábora a Slavonic, kde podzemí tvořené až třemi patry sklepů sloužilo především k uchovávání potravin a jako úkryt v době nebezpečí. Podobné využití nemůžeme vyloučit ani v případě podzemí v Týně nad Vltavou, jehož primární funkce ale patrně spočívala v regulaci hladiny spodní vody a jejímu odvádění do Vltavy. Soubor podzemních staveb odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý areál.

Adresa
Soubor podzemních chodeb
nám. Míru 1
Týn nad Vltavou 375 01

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek