Kostel sv. Víta

Centrální stavba je zaklenuta kupolí s lucerničkou, po stranách tři apsidy sklenuté konchou. Areál dotváří márnice a hřbitov.

Významná provincionální raně barokní stavba z let 1681 – 1682, patrně dílo Vlacha Antonia de Alfieri. Kostel založen záhy po vzniku hřbitova, který vznikl v letech 1680 – 1681 v souvislosti s morovou epidemií. Sloužil paralelně se starším hřbitovem při kostelu sv. Jakuba na náměstí, kde byli pohřbíváni týnští měšťané, zatímco tento hřbitov byl určen pro obyvatele okolních vsí. Výjimkou byly pouze první dva roky, kdy hřbitov u sv. Jakuba nepostačoval množství zemřelých. Po zrušení hřbitova na náměstí v roce 1771 se stal hřbitov u sv. Víta jediným pohřebištěm ve městě.

Centrální barokní kostel sv. Víta obklopený obdélným hřbitovem s ohradní zdí se nachází ve městě Týně nad Vltavou nedaleko od náměstí Míru, jehož východní hranice hřbitova je rovnoběžná s hlavní silnicí vedoucí do Č. Budějovic a do Tábora. V areálu hřbitova se při JZ hranici hřbitova, zhruba uprostřed, nachází stará márnice. V severní části hřbitova, blíže k nové správní budově je umístěna secesní hrobka rodiny Wesselých, která není součástí KP. Novodobá provozní budova na SV straně hřbitova byla zbourána. Centrální kostelík sv. Víta se nachází v jižní části hřbitova, nedaleko od vstupní brány. Kostelík má čtvercovou loď, která má značně okosený rohy s polokruhovými výklenky a na východě, západě a severu se otevírá do polokruhových apsid zaklenutých konchou. Loď zaklenuta kopulí s lucerničkou, dosedající na bohatě profilovanou římsu. Na jihu se do lodi polokruhově otevírá čtvercová předsíň, která je zaklenutá křížovou klenbou a nad předsíní je v 1. patře umístěna kruchta s přístupem do krovu přes zvoničky otevírající se do lodi rovněž polokruhově. Po stranách jižního průčelí jsou umístěny čtvercové zvoničky.

Areál hřbitovního kostelíka sv. Víta ze 17. století s márnicí z 19. století a secesní hrobkou tvoří významný urbanistický celek v městské zástavbě Týna nad Vltavou a nachází se nedaleko od náměstí Míru. Jedná se o architektonicky zajímavou centrální barokní stavbu zaklenutou kupolí s lucernou a se třemi polokruhovými apsidami zaklenutými konchou po stranách. Kostelík má cenné interiéry s hodnotnými architektonickými a stavebními prvky. Obzvláště cenná je i stará márnice s kvádrovitým členěním fasád a kupolovitým zastřešením a dále secesní hrobka rodiny Wesselých s polokruhově ukončeným půdorysem na severu a s bohatě ornamentálně pojednanou vstupní fasádou. Památková ochrana je vztažena na celý areál. Areál hřbitovního kostela sv. Víta odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Adresa
Kostel sv. Víta
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou 375 01

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek