Mohylové pohřebiště

Historický vývoj - Pravěk

Mohyla se v současnosti nachází ve vysokém borovo-smrkovém lese. Její obvod je značně nepravidelný. Půdorys má tvar oválu o rozměrech cca 8x14m, není však možné rozhodnout, jestli se jedná o dvojici těsně k sobě přiléhajících mohyl, nebo zda takovýto útvar vznikl jednorázovým přemístěním zeminy při prokopání mohyly. Východní část památky je podstatně vyšší, dosahuje výšky až 50 cm, západní část pouze 20 cm. Na celé mohyle jsou patrny známky narušení, v novější době k nim přibyly vývraty na mohyle rostoucích stromů. Následkem toho na povrch vystupují kameny z obnaženého pláště.

Mohyla v Čihovickém lese je osamělým pozůstatkem pohřebních zvyklostí pravěkých obyvatel regionu. Ač byly tyto pohřební praktiky již částečně osvětleny výzkumy na nedalekém, podstatně větším mohylovém pohřebišti Týn nad Vltavou – Obecní les (vzdáleném cca 1350 m SZ směrem), zůstává tato nemovitá památka nadále cenným pramenem pro budoucí archeologické bádání. Mohylové pohřebiště odpovídá pojetí památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý areál.

Adresa
Mohylové pohřebiště
Hněvkovice na levém břehu Vltavy
Týn nad Vltavou 375 01

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek