Velký Depot - sousoší

Depot získalo podle pozdějšího využití ke skladovacím účelům. Rozlehlé cvičiště, zabírající plochu téměř čtyřiceti hektarů, bylo v těchto místech založeno v rámci reorganizace rakouského dělostřelectva v roce 1749 a fungovalo až do roku 1866. Po zrušení tábora byly srovnány se zemí původní terénní úpravy – ravelíny, paralely, bašty, i desítky provizorních budov, jako byly např. laboratoře, dílny, stáje, kovárny a dokonce i pekárna a 17 hospod. Dochovány zůstaly vzácné relikty cvičné pevnosti (valy a příkopy) v blízkém lesíku s příhodným názvem Šance; u samoty Širočiny pak torzo tzv. epolementu - lapače kulí (nevelký taras z navršené hlíny) a ve zděné konstrukci dva objekty vpravo u silnice z Týna nad Vltavou do Tábora: bývalá hospoda Bída a v jejím sousedství již zdevastovaný statek s hospodářskými budovami, původní honosná rezidence vysoce postavených vojenských důstojníků.

Místu dnes dominuje barokní pískovcové sousoší, připomínající katastrofu, která se v táboře odehrála 21. června roku 1753. Ve dvou dělostřeleckých laboratořích došlo ke vznícení střelného prachu a následné explozi, která více než osmdesát „ohněstrůjců“ usmrtila a přes čtyřicet jich vážně zranila. Podle místní pověsti byl výbuch připraven jako atentát na císařovnu Marii Terezii, která se měla účastnit vojenských manévrů. Císařovna skutečně zanedlouho (6. srpna) navštívila tábor i nedaleký Týn nad Vltavou a podle neověřených zpráv dala na místě neštěstí vztyčit monumentální sousoší Ukřižovaného Krista, sv. Jana a Panny Marie Sedmibolestné. Některé prameny připisují autorství žákům Ferdinanda Maxmiliána Brokofa nebo Matyáše Bernarda Brauna. Přesný původ ani datace soch nejsou známy, na prostřední je vytesán letopočet 1750. Je možné, že sochy byly vyrobeny dříve a v Depotu „druhotně“ použity, nebo že došlo k vytesání nesprávného letopočtu při některé pozdější renovaci sousoší.

K Velkému Depotu je možné jít pěšky od Hlineckého sídliště v Týně nad Vltavou alejí, která vede souběžně se silnicí na Veselí nad Lužnicí. V lese „Na Šancích“ se odbočí vlevo a asi po 0,5 km je možné dojít k baroknímu sousoší.

Velký Depot se nachází poblíž silnice z Týna nad Vltavou do Tábora: přibližně 2 km za městem, za křižovatkou směrem na Jarošovice se zahne vpravo, po polní cestě se pokračuje dále a po 300 m se již ukáže sousoší na Velkém Depotu.

Adresa
Velký Depot - sousoší
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou 375 01
+420 385 772 301

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek