Když Vltava zpívala

Společenská, Vzdělávací

Když Vltava zpívala

Termín konání

20. 6. 2022

Pořadatel

MDK Sokolovna

Jaké to bylo, když Vltava zpívala

 

Když Vltava zpívala je název nové dvoudílné knihy regionální autorky Jaroslavy Pixové, na které spolupracovala s Městským muzeem v Týně nad Vltavou a svou záštitou knihu podpořila místostarostka města Ph.Dr. Mgr. Martina Sudová. Kniha pojednává o tom, jak vypadala stará řeka před zatopením Orlickou přehradou. Putování začíná u Týna nad Vltavou, kam vody přehrady doběhly, a končí u Zvíkova, tedy zhruba v polovině cesty k přehradě. Ale i tak je pro četnost informací kniha rozdělena na dva díly s podtituly Od Týna po Rejsíkov a Od Lipovska po Zvíkov.

Autorka se v těchto knihách velmi podrobně zabývá všemi osadami, samotami, mlýny či hospůdkami, jejich obyvateli i osudy, ale také samozřejmě veškerou činností, která s vodou souvisela jako voroplavbou, přepravou soli a solnicemi, přívozy, mosty, stavbou lodí, koželužskými, soukenickými a jirchářskými řemesly. Posledně jmenované činnosti se týkaly hlavně Týna nad Vltavou, kde byl život obyvatel s Vltavou velmi úzce spjat, a městu je věnována velmi rozsáhlá kapitola, která zaujímá první polovinu téměř třísetstránkové knihy. Velká pozornost je zde věnována historii všech čtyř místních mlýnů, ale mimo výše zmíněného je popsána i plovárna na ostrově a společenský život ve městě.

Vše je doplněno mnoha dobovými fotografiemi ze soukromých archivů nebo Státních okresních archivů v Českých Budějovicích a Písku, a v první části hlavně z Městského muzea v Týně nad Vltavou. To jsou také zdroje, z kterých autorka čerpala, snažila se však popis oživit také vyprávěním pamětníků. Dalším pramenem byly nejen obecní kroniky, ale podařilo se objevit i několik rodinných kronik s velmi cennými autentickými záznamy událostí.

Knihu přijede Jaroslava Pixová do Týna nad Vltavou představit v pondělí 20. června. Představení bude spojeno s křtem a besedou s promítáním obrázků a začíná v 18 hodin v Městském domě kultury Sokolovna. Knihy bude možné si zde za zvýhodněnou cenu zakoupit a odnést i s podpisem autorky. Obě knihy podpořily i další obce kolem Vltavy: Všemyslice, Albrechtice nad Vltavou, Zvíkovské Podhradí, Jetětice, Dražíč, Chrášťany, Slabčice, Kučer, Jickovice a Podolí.

Adresa místa konání
MDK Sokolovna
Tyršova 424
Týn nad Vltavou 375 01
+420385772311

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek