U řeky to žije filmem!

Společenská, Vzdělávací, Ostatní

U řeky to žije filmem!

Termín konání

6. 7. 2019, 2115

Místo konání

Art Cetnrum Záhoří

Program 7. ročníku letního 16mm promítání v Týně nad Vltavou. Letní sezonu uvádí projekce pro děti od 21:15 a následuje Údolí včel (r. Vláčil) od 22:00 hodin u Art Caffe Baru. 

Historický příběh Františka Vláčila se odehrává v drsných reáliích druhé poloviny 13. století. Zobrazuje svár mezi vnucenou příslušností k asketickému křižáckému řádu a
touhou po svobodném životě. Fanatický rytíř Armin von Heide (Jan Kačer) pronásleduje svého přítele Ondřeje (Petr Čepek), potomka českého zemanského rodu, jenž uprchl
a vrací se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je rozhodnut jej potrestat za provinění proti regulím řádu a během Ondřejovy svatební noci vnikne do ložnice jeho nevěsty...
-------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa
Art Cetnrum Záhoří
Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou 375 01
+420 608 020 350
zahori18.cz