ZOOM komentovaná prohlídka výstavy

Výstava, Společenská, Vzdělávací

ZOOM komentovaná prohlídka výstavy

Termín konání

13. 6. 2019, 1600

Místo konání

Městská galerie Týn nad Vltavou

Výstava v městské galerii je první takto rozsáhlá prezentace prací našich žáků. V dílech samotných představuje témata a výtvarné techniky, kterými se v rámci výtvarné výchovy dlouhodobě zabýváme. Tematicky by se vystavená díla dala rozdělit do tří hlavních celků – člověk, příroda a neživé věci. V rámci těchto hlavních tematických oblastí se pak divák
na výstavě seznámí s dalšími náměty, které ty hlavní rozvíjí.
S člověkem se setkáme na řadě obrazových děl. Ta mapují jeho osudy, kulturu a konání od pravěku až po současnost. Na výstavě proto uvidíte kresby uhlem ve stylu pravěkých lidí, portréty inspirované středověkými malíři ikon a dále obrazy, které znázorňují pracujícího člověka. Hojně jsou zastoupeny také práce, jež zobrazují výlučně dětské zážitky a jejich prožívání, ale i náměty, ve kterých svět lidí nazíráme s humornou nadsázkou (např. karika-turu obecenstva v hledišti) a mnoho dalších témat.
Příroda - rostliny a zvířata jsou po člověku nejčastěji zastoupenými tématy na této výstavě. S přírodou souvisí i její ochrana, proto u těchto námětů dochází i k prolínání s ostatními předměty např. přírodopisem – to prezentují výstupy z projektu Hledá se Ferda. Při vytváření obrazů s touto tematikou však neklademe důraz jen na její rozumovou složku, ale také na její složku fantazijní, proto se na výstavě můžete setkat s grafikami, které jsou ilustracemi slavné básně Lesní studánka nebo s pracemi na téma Rozbouřené moře. V kresbách s motivem záhadného zvířete se pak obě tyto složky (rozumová a fantazijní) prolínají. Toto je však jen malý výčet námětů z přírody, s nimiž se na výstavě můžete setkat.
V rámci oblasti neživých věcí /neživé přírody/ se dlouhodobě zabýváme například architekturou. Seznámení s jejím vývojem a jejími podobami je však jen základ, na kterém doslova „stavíme“ konkrétní modely budov nebo prostranství. I proto, že jsme sídlištní škola, řešíme konkrétní problémy, se kterými se mohou dnešní architekti při navrhování budov setkat. To na výstavě dokumentují projekty Architektura v praxi nebo Panelák 21. století. Letos jsme se také zúčastnili projektu Týn nad Vltavou-město pro život.
Tyto řádky prezentují hlavní témata, jimiž se v rámci výtvarné výchovy zabýváme. Ať už však mají jakýkoli námět, byla vždy vytvořena s nějakým vyšším cílem, chcete-li posláním. Těmi nejčastějšími cíli jsou rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity našich dětí. Často je však doprovází i další věc - tou je určité morální poselství. Třeba to, že v rámci výtvarných aktivit se dá pozitivně ovlivňovat a měnit svět, ve kterém žijeme.
Vladimír Kainzinger
 

Adresa
Městská galerie Týn nad Vltavou
nám. Míru 37
Týn nad Vltavou 375 01