Den válečných veteránů

Ostatní

Den válečných veteránů

Termín konání

11. 11. 2022, 1630

Místo konání

Spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou

Den válečných veteránů je v České republice stále poměrně novým svátkem. Zatímco v jiných zemích se slaví jako „Den veteránů“ nebo „Den vzpomínek“, často již takřka celé století, v ČR je významným dnem teprve od roku 2001. Slaví se vždy 11. listopadu a jeho symbolem je květ vlčího máku.

Jak samotný svátek, tak vlčí máky přitom mají svůj původ v 1. sv. válce. Rok po konci války v roce 2019 si lidé 11. listopadu poprvé připomněli podepsání příměří, neboť tohoto dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Tehdejší prezident USA (Woodrow Wilson) ještě v tomto roce vyhlásil 11. listopad Dnem příměří, ze kterého se následně ve 20. letech stal oficiální státní svátek Spojených států, který byl v roce 1954 americkým Kongresem přejmenován na „Den veteránů“.

S Dnem válečných veteránů je spojený symbol květu vlčího máku. Jeho historie je často spojována s básní Na flanderských polích, kterou napsal kanadský básník a voják v první světové válce John McCrae. Zmínka vlčích máků v básni, která jejich symbolické použití předznamenala, není náhodná. Vlčí mák je totiž odolná květina a tisíce jich každý rok vyrostly i uprostřed krajiny rozervané boji první světové války a tím vlastně zpříjemnily útrapy účastníků bojů, kteří se na ně dívali. V návaznosti na tuto báseň a iniciativy různých organizací začala následující rok tento symbol padlých veteránů používat Americká legie (asociace válečných veteránů ve Spojených státech) a od té doby se na celém světě používá dodnes.

v České republice stejně jako ve světě je pak prodej vlčích máků 11. listopadu spojen se sbírkou na pomoc válečným veteránům a například přes organizaci „Vlčí máky“ kromě veteránů i aktivním vojákům, kteří se setkají s nespravedlností při výkonu služby, nebo těm, kdo řeší psychickou zátěž kvůli problémům s financemi nebo ve vztazích. Stejně tak nabízí pomoc i rodinám a blízkým aktivních vojáků.

Základním cílem této vzpomínkové akce a nákupu vlčího máku je  – uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany

Adresa
Spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou
Malá Strana
Týn nad Vltavou 375 01

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek