Naučná stezka na potahové stezce

8.3. 2021

Původně se kolem Vltavy začaly stavět jednoduché dřevěné ochozy, po nichž se pomocí koňských potahů táhly lodě zpět, avšak životnost ochozů byla díky každoročnímu tání ledů krátká.  Podél břehů splavněné řeky Vltavy bylo potřeba vytvořit kamennou potahovou stezku, po které se mohly pomocí koňských potahů dovléci zpět na horní tok Vltavy vory, šífy a lodice, které proudem dopluly s materiálem a zbožím do Prahy. Jinak by musely být prodány nebo rozprodány na dřevo. Na začátku 19. století začala stavební firma Lanna z Českých Budějovic odstřelovat skaliska, stavět hráze a vytvářet kamenný násep, aby se břehy zpevnily. Po jeho dokončení tahala na laně koňská spřežení, střídavě na levém a na pravém břehu, šífy (nákladní lodice) většinou až do Týna.

Fotografie: Loděnice Šílený v Týně, Na Brodech pod jatkami

Historie vorařství, voroplavba, přeprava soli či dřeva má na Vltavotýnsku hluboké kořeny, v souvislosti s tím je v letošním roce v plánu vytvoření naučné stezky s deseti stanovišti s herními prvky a informačními tabulemi právě podél potahové stezky.

Fotografie: Loděnice Jan Sílený a synové

První stanoviště s úvodním poutačem a šipkou by mělo stát na Valše. Měla by jí být vyřezávaná dřevěná socha kočího s dvěma koňmi a úvodní informační tabulí o potahové naučné stezce. Zajímavostí sochy pro mnohé bude zasazený skutečný nůž v ústech kočího. Původně totiž drželi kočí v levé ruce oprať, v pravé ruce bič a ústech nůž, to proto kdyby jeden kůň povolil, klopýtl, nezbývalo než lano přeříznout, jinak by byly všechny koně ztraceny.

Další stanoviště se plánují před loděnicí, u solnice a pořád dál po levém břehu proti proudu Vltavy přes Palečkův potok až k Hněvkovicím. Každé stanoviště s herními prvky bude zpracovávat konkrétní téma spojené s potahovou stezkou: o vorařství, přepravě dřeva, soli, o vodohospodářských úpravách Vltavy, o zajímavostech z života vorařů a šífařů, ale i informace týkající se těžby dřeva nebo rybářství a v té době tolik oblíbenému trampování.

Na trase by neměla chybět odpočinková zóna s molem, lavičkami, lehátky. Děti se dozví mnoho zajímavého formou hry o tehdejších náročných činnostech, třeba vážením soli na vahadlech, taháním voru po vodě, na vodních prvcích pro aktivity s vodou – korýtky se stavidly. Čekat by na děti měl i pohádkový příběh o vodnících nebo poznávání druhů dřev a přiřazování prvků.

Město Týn nad Vltavou si na tento projekt zažádá do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být stezka otevřena letos v létě. 

Fotografie: část potahové stezky po levém břehu pod Čihovicemi, solnice

                       

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek