Výstava Součet vrstev - Václav Kočí

21.6. 2020

Václav Kočí

* 1981 ve Znojmě, žije a pracuje v Brně

Václav Kočí vystudoval brněnskou Fakultu výtvarných umění VUT. Diplomoval v roce 2006 (Malířství III, ateliér Petra Kvíčaly) a v roce 2010 završil doktorské studium na stejné škole. Tématem jeho doktorské práce bylo umění ve veřejném prostoru. Nyní působí jako pedagog na Ústavu architektury Stavební fakulty VUT v Brně. Je zakladatelem projektu Open Studios, který veřejnosti představuje současné brněnské umělce v jejich tvůrčím prostředí.

Jeho akrylové malby, tvořené vždy v rámci cyklů, se zprvu jeví jako pouhá vizuální hra s barevnými plochami. Názvy cyklů (např. Quote, Who Is an Artist, Never Been Better apod.) stejně jako některé „neharmonické“ detaily nebo zdánlivé chyby kompozic dávají tušit, že se za podobou obrazů skrývá komplikovanější operace. Jeho malířský přístup je totiž konceptuální a každý obraz je tedy výsledkem předem promyšleného vzorce, který si umělec nastavil. Při tvorbě vychází z jazykových sdělení, která si vybírá z náhodně nalezených textů. Mohou to být vlastní vzkazy, úryvky z knih nebo citace ze sociálních sítí. Ty převádí do roviny jazykového kódu, který dále šifruje za pomocí geometrického jazyka barevných linií a polí. Tento matematický přístup dále záměrně narušuje kladením „prázdných míst“ či barevných vrstev. Jeho malířská plátna lze tedy popsat jako vizuální šifry.

Umělec dlouhodobě zkoumá vzájemné pozice malby a architektury. Snaží se poměřovat vztah rolí těchto dvou disciplín a prozkoumávat možnosti jejich vzájemného ovlivňování. K samotnému vztahu dodává: Malba může být vrstvou architektury, a to nejen ve fyzickém slova smyslu, ale i ve smyslu symbolickém, ideovém a intuitivním. Dokáže do funkčního, utilitárního prostoru přinést nové aspekty, které významným způsobem ovlivňují jeho vnímání a prožívání. Zvýrazněním např. některých architektonických principů nebo prvků dokáže měnit schopnost číst jeho tvar. Abstraktní nemateriálová barevnost, resp. optické vlastnosti barev vnáší do prostoru určitý typ iluze, dynamiky a pohybu. Navíc symbolické aspekty barev vytváří možnost manipulace hodnoty prostoru v symbolické rovině. Stejně tak může malba doplnit prostředí o konceptuální rozměr a vnést tak do něj abstraktní veličiny jako např. procesuálnost, záznam a vnímání času, zároveň reflektovat sociální, politické, historické, nebo jiné aspekty daného prostoru. Malba tak nejen pokrývá plochu architektonického prostředí, ale přímo vstupuje do jeho formování a posouvá jeho vzorec v mnoha rovinách, čímž může pomalými zásahy vytvořit jeho nové vnímání.“

Václav Kočí byl v Týně nad Vltavou poprvé vloni jako účastník Sympozia drobné grafiky a následné výstavy EXPO Týn 2019. Letos se vrací, a to hned několikrát. Opět se účastnil sympozia. Vytvořil murál na fasádě naší galerie. Nyní se prezentuje svojí autorskou výstavou a nakonec jeho dílo uvidíme ještě v rámci výstavy EXPO Týn 2020. Na aktuální výstavě představuje malířská plátna vzniklá v průběhu posledního roku.

Petra Herotová

(citace umělce je z textu Petry Lexové)

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pátek 3., 10., 17. a 24. 7. EDU-kuchyňka 10-17 h 

Sobota 18. 7. ZOOM - komentovaná prohlídka výstavy od 16 h

Městská galerie Týn nad Vltavou/galerie@kultura.tnv.cz/tel. 385 772 219/otevřeno: denně 10 - 17 h

Galerii provozuje Městské centrum kultury a vzdělávání