Když Vltava zpívala

20.5. 2022

Na knize autorka spolupracovala s Městským muzeem v Týně nad Vltavou a svou záštitou knihu podpořila místostarostka města Ph.Dr. Mgr. Martina Sudová. Kniha pojednává o tom, jak vypadala stará řeka před zatopením Orlickou přehradou. Putování začíná u Týna nad Vltavou, kam vody přehrady doběhly, a končí u Zvíkova, tedy zhruba v polovině cesty k přehradě. Ale i tak je pro četnost informací kniha rozdělena na dva díly s podtituly Od Týna po Rejsíkov a Od Lipovska po Zvíkov.

Autorka se v těchto knihách velmi podrobně zabývá všemi osadami, samotami, mlýny či hospůdkami, jejich obyvateli i osudy, ale také samozřejmě veškerou činností, která s vodou souvisela jako voroplavbou, přepravou soli a solnicemi, přívozy, mosty, stavbou lodí, koželužskými, soukenickými a jirchářskými řemesly. Posledně jmenované činnosti se týkaly hlavně Týna nad Vltavou, kde byl život obyvatel s Vltavou velmi úzce spjat, a městu je věnována velmi rozsáhlá kapitola, která zaujímá první polovinu téměř třísetstránkové knihy. Velká pozornost je zde věnována historii všech čtyř místních mlýnů, ale mimo výše zmíněného je popsána i plovárna na ostrově a společenský život ve městě.

Vše je doplněno mnoha dobovými fotografiemi ze soukromých archivů nebo Státních okresních archivů v Českých Budějovicích a Písku, a v první části hlavně z Městského muzea v Týně nad Vltavou. To jsou také zdroje, z kterých autorka čerpala, snažila se však popis oživit také vyprávěním pamětníků. Dalším pramenem byly nejen obecní kroniky, ale podařilo se objevit i několik rodinných kronik s velmi cennými autentickými záznamy událostí.

Knihu přijede Jaroslava Pixová do Týna nad Vltavou představit v pondělí 20. června. Představení bude spojeno s křtem a besedou s promítáním obrázků a začíná v 18 hodin v Městském domě kultury Sokolovna. Knihy bude možné si zde za zvýhodněnou cenu zakoupit a odnést i s podpisem autorky. Obě knihy podpořily i další obce kolem Vltavy: Všemyslice, Albrechtice nad Vltavou, Zvíkovské Podhradí, Jetětice, Dražíč, Chrášťany, Slabčice, Kučer, Jickovice a Podolí.

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek