Půjčovna elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek

20.5. 2021

Rájem cykloturistů jsou jižní Čechy. Zdejší krajina nabízí snad vše, na co může cyklista pomyslet. 

V turistickém informačním centrum máte k dispozici k zapůjčení elektrokola, koloběžky i elektrokoloběžky.

Cyklostezka z Týna nad Vltavou do Litoradlic

Cyklisty jistě potěší, že přímo u parkoviště pod kostelem (vjezd z ulice Puchmayerova) začíná nedávno nově vybudovaná cyklostezka. Povrchovým materiálem cyklostezky je asfaltový kryt, což umožňuje ve vhodných úsecích také využití pro in-line bruslení. V délce 2,5 km z Týna nad Vltavou až do osady Břehy je cyklostezka úsekem, na kterém je vyloučena veškerá motorová doprava. Cyklostezka vede v těsné blízkosti řeky Vltavy  (po pravém břehu, proti proudu řeky).

Za osadou Břehy mohou cyklisté pokračovat asi 1 km po málo frekventované silnici 3. třídy č. III/12221. U křižovatky se cyklisté napojí odbočením doprava na další úsek cyklostezky vedoucí podél řeky s vyloučením motorové dopravy. Od Královcova mlýna (Hněvkovice na pravém břehu) přejedou cyklisté úsek málo frekventované silnici 3. třídy č. III/12220 až na další pokračování cyklostezky - odbočením vlevo bezprostředně za hrází Hněvkovické přehrady. Tento úsek je dlouhý 2 km a je veden poměrně strmým stoupáním nad přehradu malebnou lesnatou krajinou s krásným výhledem až do obce Litoradlice. Trasa z Týna nad Vltavou do Litoradlic je dlouhá 7,5 km. Cyklisté z Litoradlic mohou pokračovat do Purkarce a dále po „hlubocké“ části cyklostezky až do Českých Budějovic.                                                

 

     

Cyklotrasy po naučných infotabulích


Týn nad Vltavou - Fišerák – Bohunice - Neznašov
Centrum – Fišerák 2300 m
Fišerák – U Křížku 600 m
U křížku – Bohunice (vl. stanice) 700 m
Bohunice (vl. stanice) – Bohunice 1100 m
Bohunice – křižovatka (Všemyslice) 1600 m
křižovatka (Všemyslice) – Neznašov 2000 m
Neznašov – most (Neznašov) 1000 m
Most (Neznašov) – kemp Vltavín 500 m
Kemp Vltavín – centrum 2500 m
Celkem: 12 300 m
 

Z náměstí Míru v Týně nad Vltavou, odtud ulicí Horní Brašov nebo Puchmayerova k infotabuli „Železný most“, dále přes most po cyklostezce směrem na Bohunice. Stoupání k Bohunicím je poměrně dlouhé, u samoty „Fišerák“ je nainstalována stejnojmenná tabule, odtud cesta pokračuje až k železniční zastávce v Bohunicích. Od zastávky je nádherný výhled na Písecké hory a na obce Všemyslice, Všeteč a Slavětice. Do Bohunic cesta klesá, ale za Bohunicemi následuje mírné stoupání. V obci je nutné odbočit směrem na Všemyslice, jinak lze trasa prodloužit o výlet do obce Temelín, popř. k zámečku Vysoký Hrádek. Pokud se pokračuje směrem k Všemyslicím, pak se asfaltová cesta rozděluje u obce Všemyslice na odbočku do Slavětic a Neznašova. Je možné tedy odbočit vpravo a pokračovat po cyklostezce 1017 do Neznašova. V Neznašově vede cesta do údolí směrem k přehradě Kořensko, vpravo od ní se nachází hrobka rodiny Berchtoldů, za kterou je hezký výhled na soutok Vltavy a Lužnice. Pokud se pak dále pokračuje směrem na Týn nad Vltavou, je možné jet z centra obce silnicí podél rodinných domků – za zámkem. Pokud se pokračuje po této silničce až do údolí Bohunického potoka, nachází se u jeho ústí do Vltavy kaple sv. Anny s údajně léčivým pramenem. Poblíž je také židovský hřbitov. Od kaple je nutné se vrátit zpět do kopce na odbočku na silnici Neznašov – Týn nad Vltavou, přejet silniční most (pod ním je ukryta právě kaple sv. Anny), z mostu je nádherný výhled na soutok Vltavy a Lužnice. Trasa vede lesem po silnici okolo kempu Vltavín až do Týna nad Vltavou, přes Železný most zpět do centra.

   

 

Týn nad Vltavou – Hněvkovice - přehrada
Centrum – náměstí Míru v Týně nad Vltavou – Bedrník 1500m
Bedrník – Břehy 1100 m
Břehy – Hněvkovicena pravém břehu 1600 m
Hněvkovice na pravém břehu – přehrada Hněvkovice 1300 m
přehrada Hněvkovice – centrum Týna nad Vltavou 5500 m
Celkem: 11 000 m
 

Z náměstí Míru v Týně nad Vltavou, odtud výjezdem z náměstí okolo kostela projet přes parkoviště pod kostelem – zde se nachází informace o vltavských mlýnech na informační tabuli „Nábřeží“, dále je nutné pokračovat trasou vedoucí pod novým mostem na nábřeží a držet se dále podél řeky, u Art caffe baru je další informační tabule „Městská čtvrť Podskalí“. Podél řeky vede cyklistická stezka 1079 přes Rybičků louku za městem, kde je infotabule „Les Bedrník“. Z louky se dále pokračuje po silnici, která vede stále kolem Vltavy přes obec Břehy ke Královcovu mlýnu. U mlýna je popsána historie obce na tabuli „Hněvkovice“. Cesta pokračuje dále až k Hněvkovické přehradě, kde Povodí Vltavy nainstalovalo poblíž své správní budovy panel s údaji o přehradě.

 

Zpáteční cesta může vést stejnou trasou, cykloturisté určitě využijí možnost pokračovat za přehradou Hněvkovice silnicí, která vede na Vysoký Hrádek a zastaví se v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín na zámečku Vysoký Hrádek. Zámeček je obklopen upraveným zámeckým parkem s několika rybníky.

Trasou přes obec Temelín, Bohunice je možné dojet až k samotě „Fišerák“, kde je nainstalována stejnojmenná tabule. Přes městskou čtvrť Malá Strana vede cyklotrasa na Železný most, za ním je poslední infotabule této trasy.

Týn nad Vltavou - rozhledna - soutok Vltavy a Lužnice - Koloděje nad Lužnicí
Centrum – náměstí Míru v Týně nad Vltavou – rozhledna - 1350 m
rozhledna – Stanice Pomoc přírodě - 300 m
Stanice Pomoc příroodě – soutok Vltavy a Lužnice - 1500 m
soutok Vltavy a Lužnice – Cihelny - 1700 m
Cihelny – Koloděje nad Lužnicí - 1500 m
Koloděje nad Lužnicí – židovský hřbitov - 700m
Koloděje nad Lužnicí - náměstí Míru v Týně nad Vltavou - 4100 m
Celkem: 11 150 m
 

Výchozí bod: Infocentrum, náměstí Míru v Týně nad Vltavou, odtud okolo Městského muzea (zámku) výjezdem z náměstí do Tyršovy ulice, odbočit doleva proti Sportovní hale do aleje Míru. Alejí Míru pokračovat stále do kopce k rozhledně, kde je první infotabule „Rozhledna“. Od rozhledny je možné pokračovat lesní cestou po žluté turistické značce a po 300 m se vrátit na asfaltovou silnici vedoucí směrem z kopce na soutok Vltavy a Lužnice. Je třeba projet přes chatovou osadu Semenec až dolů k soutoku, kde je tabule „Soutok Vltavy a Lužnice“. Odtud se pokračuje zpět do kopce stejnou cestou až ke Stanici Pomoc přírodě. Cesta vede stále nahoru po asfaltové silnici. Zájemci mohou zahnout doleva do Modřínové aleje a projet se lesní cestou tam a zpět ke studánce. Po návratu zpět k rozhledně se dále pokračuje po červené turistické značce lesní cestou do Cihelen. Před osadou je tabule „Boží muka u Cihelen“. Po silnici vede trasa do Koloděj nad Lužnicí, kde se u budovy bývalého hotelu nachází památník loutkáře Matěje Kopeckého a vedle něj infotabule „Historie obce Koloděje nad Lužnicí“. Historií zámku se zabývá infotabule "Zámek Koloděje nad Lužnicí". Nejvzdálenějším místem této trasy je tabule „ Historie židovského obyvatelstva“ u židovského hřbitova. Vede k němu asfaltová silnice ve směru na Koloměřice, cesta vede serpentinami do prudšího kopce. Klíč od židovského hřbitova je možné si zapůjčit v hostinci U Hanzalů v Kolodějích nad Lužnicí (za mostem).

                  

 

Z Týna nad Vltavou do Bechyně přes Velký Depot, Nuzice, okolo Židovy strouhy – 12,5 km

Z Týna nad Vltavou po žluté turistické značce na Velký Depot (3,5 km), z Velkého Depotu po silnici do Jarošovic (1 km), z Jarošovic dále k božím mukám na rozcestí u Jarošovic „Bouchalka“ (1 km), z rozcestí po silnici do Netěchovic (1 km), z Netěchovic po silnici do Nuzic (2 km), z Nuzic na most přes Židovu strouhu (0,5 km) - po žluté turistické značce 300 m na hradiště při ústí Židovy strouhy do Lužnice - po silnici z mostu nad Židovou strouhou do Bechyně (3 km).

Zajímavosti na trase: Velký Depot - barokní sousoší na místě tragického výbuchu, údajně věnované městu Týnu nad Vltavou Marií Terezií, Židova strouha – přírodní památka, kaňonovité údolí řeky Lužnice, romantická soutěska, Bechyně - zámek, klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Michala, Městské muzeum, Muzeum turistiky, Alšova jihočeská galerie, most přes řeku Lužnici, lázně.

 


Z Týna nad Vltavou do Bechyně přes Koloděje nad Lužnicí, Chrášťany, zámeček a pivovar v Dražíči, Hvožďany – 15 km
 

Z Týna nad Vltavou po cyklotrase 1093 do Koloděj nad Lužnicí (3 km), z Koloděj nad Lužnicí po silnici přes Koloměřice do Chrášťan (5 km), dále z Chrášťan do Dražíče (1 km), z Dražíče přes Hvožďany po cyklotrase 1137 a 1093 do Bechyně (6 km), 2,5 km od Dražíče - mezi Dražíčí a Nemějicemi zajížďka k hoře Tábor, z Nemějic vede na horu zelená turistická značka.

 

Zajímavosti na trase: Koloděje nad Lužnicí – židovský hřbitov, pomník Matěje Kopeckého, barokní zámek (nepřístupný), Chrášťany – kostel sv. Bartoloměje, Dražíč – zámek (nepřístupný), barokní špýchar, kaple sv. Mikuláše, v obci je pivovar s restaurací přístupný pro veřejnost, za Dražíčí – hora Tábor – památné místo, Hvožďany – přírodní park Plziny, Šternberský mlýn, Černická obora – přírodní park, anglický park, část je dnes golfové hřiště.

 

Okolo Týna nad Vltavou a Temelína

Z Týna nad Vltavou přes Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, Purkarec, Vysoký Hrádek a zpět do Týna – 30 km 

 

Z Týna nad Vltavou podél řeky přes Břehy do Hněvkovic na pravém břehu Vltavy (4 km), na Hněvkovickou přehradu - cyklotrasa 1060 (1 km), z přehradní hráze po silnici do Litoradlic (2,5 km), z Litoradlic

po silnici do Jeznice (2,5 km) - cyklotrasa 1079, z Jeznice po silnici do Purkarce (2,5 km), z Purkarce po červené turistické značce na zříceninu Karlův Hrádek (1,5 km) - zpět do Purkarce, z Purkarce

po silnici do Chlumce (3 km), z Chlumce dále do Nové Vsi (3 km), z Nové Vsi po silnici na Týn nad Vlt. na rozcestí u Kočína, dále po cyklotrase 1102, odbočit doprava po silnici přes zaniklou ves Knín

na tvrz Býšov (2 km), z Býšova k elektrárenským věžím, odbočka doprava, odtud po silnici na zámeček Březí - Vysoký Hrádek - Informační centrum JETE (1 km), po silnici z Březí do Křtěnova (1 km),

zpět přes Bohunice - cyklotrasa 1095 do Týna nad Vlt. (4 km).

 

Zajímavosti na trase: přehradní hráz Hněvkovice, plavecká osada Purkarec se Síní vorařských tradic (muzeum voroplavby), zřícenina hradu Karlův Hrádek jižně od Purkarce, hájovna U Rybáka mezi

Purkarcem a Chlumcem – pamětní deska vyvražděné rodině, jejíž členové pomohli r. 1944 ukrýt anglické výsadkáře akce Glucinium, zaniklá obec Knín (návesní kaple), tvrz Býšov, zámeček Vysoký Hrádek

– Informační centrum JETE. Při objížďce lesem na Býšov poutní místo Rachačky – kaple sv. Rozálie se zázračným pramenem.


Z Týna nad Vltavou přes Temelín, Dříteň, Sedlec, Bohunice a zpět do Týna – 40 km
 

Z Týna nad Vltavou se po silnici dostaneme do Bohunic (4 km) – cyklo trasa 1078, dále pokračovat na Temelín (4 km) – cyklotrasa 1095, z Temelína do Křtěnova (4 km) a odtud k Vysokému

Hrádku - Informační centrum JETE (1 km), z Vysokého Hrádku po silnici do Kočína (4 km) – lze objet přes zaniklou obec Knín, dále do Dřítně (2,5 km), pak po silnici do Strachovic (3 km), přes Bílou

Hůrku – cyklotrasa 1101 - a Malešice (2,5 km) – cyklotrasa 1078 do Sedlce, odtud zpět do Temelína (4,5 km), Bohunic a Týna nad Vltavou (8 km).

 

Zajímavosti na trase: zaniklá obec Křtěnov (zachován kostel sv. Prokopa se samostatnou zvonicí, hřbitov a škola), zámeček Vysoký Hrádek – Informační centrum JETE, Dříteň – barokní kostel sv.

Dismase, zámek Malovců z Malovic, někdejších majitelů Hluboké nad Vltavou (nepřístupný), Bílá Hůrka – kostel sv. Štěpána

 

Z Týna nad Vltavou na Borkovická blata a za lidovou architekturou


Z Týna nad Vltavou přes Horní Kněžeklady, Žimutice, Zálší, Mažice, naučnou stezku Borkovická blata, Dolní Bukovsko, Popovice, Hvozdno, Radonice, Tuchonice, Pořežany a zpět do Týna nad Vltavou – 62 km

 

Z Týna nad Vltavou do Horních Kněžeklad po cyklotrase 1060 (6,5 km), přes Žimutice, Hrušov (4 km) do Hartmanic (2 km) – cyklotrasa 1133, lze udělat za Hrušovem zajížďku přes Sobětice, Dubové

mlýny, Bzí, Horní Bukovsko a zpět cyklotrasou 12 a 1133 (4,5 km) a dále pokračovat přes Zálší, Mažice po trase 1133 k naučné stezce Borkovická blata (5 km) – pěší trasa po povalových chodnících s 60

infotabulemi o místní fauně a flóře a těžbě rašeliny, z Borkovických blat je možné dojet do Záluží na prohlídku historické kovárny a zpět na trasu (9 km). Odtud zpět přes Mažice do Borkovic (2,5 km), přes

Sviny do Dolního Bukovska – cyklotrasa 1132 (7,5 km), dále jet přes Popovice, Hvozdno – cyklotrasa 12 (5 km), v Radonicích se napojit na cyklotrasu 1060 a projet Tuchonice a Pořežany, dále do Horních

Kněžeklad a zpět do Týna nad Vltavou (16 km).

 

Zajímavosti na trase: Žimutice – kostel sv. Martina, tvrziště na ostrohu nad rybníkem, Dubové mlýny – lidová architekrura, Bzí – zámek (nepřístupný), Mažice – památková rezervace blatské lidové architektury,

naučná stezka Borkovická blata, Záluží – historická kovárna - muzeum, Borkovice, Sviny, Zálší – blatské statky, Horní Bukovsko – kostel sv. Štěpána z přelomu 13. a 14. století, Dolní Bukovsko

– původně gotický kostel Narození Panny Marie, Hartmanice – selské baroko, od obce - zejména z cyklotrasy č. 12 nad obcí výhled na Soběslavská a Veselská blata a na Šumavu, Hvozdno – terénní

pozůstatky tvrze, statek Straširybka Tuchonice – jízdy na koních, Muzeum historických vozidel a zemědělské techniky Pořežany

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek